NAŠE SLUŽBY

bannery

Lokalita Residence Trnová


Residence Trnová leží v klidném prostředí obce Trnová v regionu Plzeň-sever v údolí Bělského potoka. V obci Trnová se nachází opravený barokní zámek Vísky (Trnová) se zámeckou zahradou vhodnou k procházkám pro naše klienty. Součástí obce je také Vísecký rybník, jinak nazývaný Hamr, u kterého stojí historický Vísecký mlýn. V okolí obce je spousta lesů, které jsou využívané k procházkám našich klientů.


Vybavenost zařízení

Residence Trnová je plně bezbariérová budova. Disponuje jednolůžkovými, dvoulůžkovými a třílůžkovými pokoji. V každém pokoji je kuchyňský kout a vlastní sociální zařízení. Společné prostory Residence slouží k denním aktivitám, jako jsou hraní společenských her, společné stravování, setkávání se a posezení klientů. Odpočívat mohou naši klienti i v relaxační zahradě, kde máme možnost v létě s klienty grilovat. K venkovnímu posezení slouží jižní mini-promenáda. V průběhu roku organizujeme pro naše klienty společenské akce.


Druh poskytované služby

Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem Trnová je sociální služba, která je poskytována v souladu s ustanovením § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dle § 49, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se v domovech seniorů poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Dle § 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se v domovech se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.


Poskytované služby

 • ubytování je na kompletně vybaveném pokoji a s pravidelným úklidem,
 • strava je podávaná 3x – 4x za den a odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám případného dietního stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím umožňujeme klientům formou kontaktu s rodinou a blízkými, podporujeme a pomáháme klientům při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností i dovedností klientů
 • jako aktivizační činnosti připravujeme klientům volnočasové a zájmové aktivity
 • pomáháme při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
 • fakultativní a nadstandardní služby jsou poskytovány dle aktuální nabídky a platného ceníku

 

Poslání a cíle služby

Naším posláním sociální služby je odborně poskytovat pomoc a podporu osobám, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a potřebují péči jiné osoby. Poskytujeme svým klientům sociální a zdravotní služby a zajišťujeme pro ně takové prostředí, aby vedli co nejdéle běžný a aktivní způsob života. Ke každému klientovi přistupujeme individuálním způsobem a upravujeme program podle jeho schopností, potřeb a cílů.
Cílem našeho zařízení je zajistit kvalifikovaným personálem sociální a zdravotní péči osobám, které se neobjedou bez pomoci jiné fyzické osoby při úkonech potřebných v běžném životě. Snažíme se motivovat klienty k činnostem, které vedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Zásady poskytované služby

V zařízení Residence Trnová klademe důraz na důstojnost klienta a vytváříme ideální podmínky pro jeho pocit jistoty a bezpečí. Respektujeme lidská práva klientů a v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů. S klienty pracujeme v souladu s jejich individuálními potřebami. Nedílnou součástí našich služeb je také podpora kontaktu se společenským prostředím s ohledem na individuální přání a možnosti klientů. Jako udržení a podporu vzájemných rodinných vztahů se snažíme aktivně spolupracovat s rodinou. Vytváříme také co nejpříjemnějšího prostředí pro poskytování sociální služby a pro aktivní prožívání volného času formou jejich účasti na společenských a zájmových aktivitách.


Okruh osob

Sociální služba je určena pro seniory, jejichž soběstačnost je omezena, ať již z důvodu věku, mobility či chronického onemocnění.

Věkové kategorie:

 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita zařízení

Pobytová sociální služba v našem zařízení s celkovým počtem 100 lůžek je rozdělena na 2 typy poskytovaných služeb. První služba je Domov seniorů, kterému náleží 10 pokojů, tedy 20 lůžek. Druhým typem služby je Domov se zvláštním režimem, který disponuje s počtem 80 lůžek.


Dokumenty ke stažení

Zde naleznete potřebné dokumenty


Fotogalerie

Prohlédněte si naší fotogalerii